Услуги охоты          Trophy hunting
Hinnasto


Охота в КарелииMetsästysmuistojenОхота в КарелииОхота в КарелииОхота в КарелииОхота в КарелииОхота в Карелии


«Все прах и суета,
кроме охоты»


И.С.Тургенев      Metsästys Karjalassa

Trophy hunting

Metsästys ei ole halpa vapaan-ajan viettomuoto ja tämä johtuu ei ainoastaan uhasta muodostaa eläinten metsästyksestä jokamiehen harrastusta.

Meidän tehtävämme on luoda puitteita onnistuneille metsästykselle sekä suojata teitä tapaturmista.

Seurallamme on vuokralla metsästysalueet lähes kaikissa Karjalan piireissä. Rikkaat riista-alueet, mahtavat metsät, pellot ja vesistöt antavat mahdollisuuksia monipuoliseen metsästykseen.
.

Olemme kiinnostuneita yhteistyöstä suomalaisten matkaluyrityksien kanssa metsästyksen järjestämisessä Karjalassa.

Tarjoamme metsästysmahdollisuudet Karjalan metsästäjä-ja kalastajajärjestön alueilla.

Trophy huntingKeväällä huhti-toukokuussa järjestämme karhun metsästysta ruokahoukuttimella, sekä myös hanhen, sorsan metsästystä, metson ja teerin metsästystä soidinpaikoilla sekä lehtokurpan metsästystä soidinlennolla.

Syksyllä ja talvella järjestämme karhun metsästystä, hirven metsästystä, suden ja hirven metsästystä ajo-ja passiketjulla sekä myös villisian-, hanhin-,sorsan-, lehtokurpan ja metsäkanojen metsästystä.

Kaikki asiakirjat laaditaan kuntoon kuukausi ennen metsästystäpäivästä.

Meillä on tarjolla erilaisia majoitusmahdollisuuksia:
metsämajat, matkailukeskukset, majatalot.

Otamme vastaan metsästäjiä rajalla ja saatamme metsästyspaikkojen saakka sekä takaisin.

Ryhmän kanssa metsästyspaikalla ovat aina kokeneet metsästysjärjestäjät jotka voivat tarvittaessa auttaa saaliksen käsittelyssä.

Järjestämme tarvittavat CITES-sertifikaatit. (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)


Huomio! Metsästyksen järjestämiseen liittyvät tärkeät asiat:
Metsästäjällä pitää olla mukana:
metsästäjän kortti, aseen kantolupa, naamioasu, metsästyspuku, ase ja panokset.
Ohiampumisessa on maksettava 50 % kaatomaksusta. Jos on sattunut ampumakielto niin on maksettava 70 % kaatomaksusta.
Jos eläin on haavoittunut niin Venäjän metsästyssääntöjen mukaisesti kaatolupa katsotaan käytettynä ja on maksettava 100 % kaatomaksusta.
On sallittu ampua yhdellä kaatoluvalla vain yhtä eläintä. Jos kaadetaan toista niin on maksettava sakko jonka suuruus on kaksinkertainen kaatomaksusta.
Jäerjestömme ei kanna vastuuta jos metsästys ei tapahtunut metsässäkävijöiden tai satunnaisten marja- ja sienipoimijoiden takia.
Jos metsästäjä kieltäytyy osallisumisesta metsästykseen hakemuksen jättämisen jälkeen niin silloin ennakkomaksua ei palauteta.
Metsästäjät jotka tarvitsevat aseiden tuontilupaa, lähettävät 1,5 kuukautta ennen saapumispäivämäärää omat passtiedonsa, aseiden tiedot sekä tiedot panoksien määrästä. Jos on suunniteltu tuoda mukanaan metsästyskoiria niin tarkistakaa koirien tuontikäytäntöä koskevat tiedot Venäjän viranomaisilta.

Monipuolinen majoitusmahdollisuus Äänisniemellä


Все об охоте

О проведенных охотах по отстрелу волков в Карельской республике, беседа с А.М. Забродиным


смотреть

Отчет охотника Ачаповского В.В. о проведенной охоте на медведя в одном из угодий общества КРОООиР

смотреть